Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό με βάση την εμπειρία που διαθέτει αλλά και το δίκτυο των έμπειρων τεχνικών μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση οποιασδήποτε τεχνικής απορίας ή προβλήματος που μπορεί να προκύψει.

Η εταιρεία επίσης διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης ιδιωτών – πελατών που μπορεί να τους κατευθύνει άμεσα και αποτελεσματικά στην επισκευή παλαιών εγκαταστάσεων ή βλαβών που μπορεί να προκύψουν χωρίς την συμβολή τεχνικών ώστε να συμβάλλει στο χαμηλότερο κόστος αποκατάστασης του προβλήματος.